Om ergonomi

Der er sikkert lagt et stort arbejde i at vælge de rigtige medarbejdere til din arbejdsplads, så det er oplagt at passe godt på dem.

Hold arbejdsglæden og effektiviteten høj ved at sørge for de bedst mulige arbejdsbetingelser med en ergonomisk gennemgang af enkelte eller alle arbejdspladser.

Forebyg skader

Tag skaderne i opløbet
Kontorarbejde kan ligesom hårdt fysisk arbejde give arbejdsskader. Vores ergoterapeuter tager skaderne i opløbet.

Ofte er det først, når skaden er sket, at der bliver taget skridt til at få vurderet den skadede medarbejders arbejdsmiljø og arbejdsstillinger.

På det tidspunkt kan ergoterapeuten gøre god gavn ved at anvise ændringer, så skaderne undgås.

Vi anbefaler et besøg af vores ergoterapeut, inden skaden er sket og har kostet medarbejderen smerter og sygefravær, og virksomheden har lidt et tab.

Ergoterapeuten tilbyder
Derfor opfordrer vi alle virksomheder til at få lavet en fast aftale om en ergonomisk gennemgang af alle arbejdspladser med et par års mellemrum.

Ergoterapeuten giver vejledning og rådgivning, der passer til hver enkelt medarbejder, ved at:

  • foreslå hjælpemidler, der kan aflaste dårlige arbejdsstillinger
  • instruere i øvelser, der vil afhjælpe gener
  • foreslå alternative arbejdsbevægelser, som belaster kroppen mindre
  • vurdere selve placeringen og indretningen af arbejdspladsen

Få glade og effektive medarbejdere ved at fjerne eller forebygge arbejdsskader som musearm, dårlig ryg, hovedpine og knæskader.

Ergonomidemonstration

Med bedre arbejdsstillinger bliver sygefraværet mindre, og uden smerter kan medarbejderne arbejde mere effektivt.

Har din virksomhed medarbejdere, der skal have en ergonomisk vurdering af deres arbejdsplads, så ring og få nærmere oplysninger.

Telefon 2944 7393
kontakt@barrett-healthcare.dk